O táboře

Během letních prázdnin 2016 pro Vás pořádáme již 18. ročník dětmi velmi oblíbeného Letního tábora v Praskolesích, který se svou náplní liší od "klasických letních táborů".

Tábor je vhodný pro děti celé školní docházky - tj. cca od 6 do 16 let. Naší předností je mimo jiné omezený počet dětí v jednom turnusu. Snažíme se dětem připravit pestrý program - mimo různých sportovních aktivit také např. umělecké tesání do pískovce (pod vedením a s výkladem profesionálního sochaře) nebo větší děti si mohou vyzkoušet také dřevořezbu (do lipového dřeva).

A denní program? Po snídani odjíždíme několikrát v týdnu na kolech (děti musí mít svoje vlastní) ve skupinách, které svým složením odpovídají věku a fyzickým schopnostem dětí, do naší internetové kavárny v Hořovicích (4 km). Děti zde mohou komunikovat s rodiči prostřednictvím internetu, a to pomocí e-mailu nebo formou SMS zpráv. Dětem počítačů neznalých samozřejmě pomůžeme (a pokusíme se naučit). Ostatní skupiny mají v programu některou z dalších aktivit (viz níže) - všechny v průběhu týdne vystřídají, samozřejmě v nich pokračují i odpoledne. Aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí, rozhodně se u nás nikdo nenudí a ani nemusí mít obavy, že něco neumí - například:

Na oběd se vracíme do Praskoles, kde je náš stanový tábor. Jídlo je připravováno také zde, a to 5x denně (začínáme sobotním obědem v den příjezdu a končíme sobotní snídaní v den odjezdu), celodenní pitný režim je samozřejmostí. Po dohodě s rodiči jsme schopni zajistit diabetickou i bezlepkovou dietu. Děti jsou ubytovány v klasických podsadových stanech. Přímo v areálu je k dispozici velké hřiště, vyhřívaný venkovní bazén, umývárna a WC. 

Vše probíhá pod vedení zkušených vedoucích. Večery trávíme u táborového ohně s kytarou, čtením pohádek a příběhů na dobu noc, promítáním diapozitivů nebo diskotékou. V táboře je po celou dobu přítomen zdravotník, v případě nutnosti máme smluvně zajištěnu lékařskou péči v hořovické nemocnici, necelé 4 km vzdálené, a pokud by byla potřeba - neváháme ji použít. Tábor je dle předpisů pravidelně kontrolován krajskou hygienickou správou (za celou dobu působení nebyly nikdy shledány závady).

Chtělo by Vaše dítě prožít o prázdninách opravdu něco výjimečného? Pak neváhejte, a přihlaste své dítě již dnes - ZDE. Na Vaši emailovou adresu Vám zašleme potvrzení o přijetí přihlášky a také posléze potvrzení o přijetí platby (kontrolu výpisu z účtu a následné přiřazení plateb k jednotlivým dětem provádíme cca 1x za 10-14dní - prosím tedy o trpělivost - díky!).

Tábor probíhá v osmi týdenních turnusech vždy od soboty do soboty - začínáme 2. 7. 2016, končíme 27. 8. 2016 - viz přihlášky.

Letos jsme si pro Vás připravili novinku - Tábor pro rodiče a děti (kliknutím se podíváte na více informací).

Veškeré informace a dokumenty k táboru najdete nahoře v modré liště pod tlačítkem Dokumenty.

Cena tábora je 3.399 Kč za turnus a dítě (cena zahrnuje ubytování, stravování, program - nezahrnuje dopravu, kolo a úrazové pojištění).

Nabízíme slevy pro sourozence (1. dítě má plnou cenu 3.399 Kč, každý další sourozenec platí 3.099 Kč) a také pro děti, které se zúčastní v tomto roce více běhů (1. běh cena 3.399 Kč, každý další 3.099 Kč). Sourozeneckou slevu uplatníte přímo při platbě (jedno dítě plná cena, druhé se slevou – nebo jednou částkou poníženou o slevu za oba dohromady pod jedním RČ). Pokud se dítě z jakéhokoliv důvodu odhlásí činí stornopoplatek 500 Kč - důvod odhlášení neřešíme.

Informace k platbě: