O táboře

Krásný den!

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a aktuálním mimořádným nařízením jsme do našich Dokumentů vložili nový Dopis pro rodiče, Čestné prohlášení o bezinfekčnosti a Seznam věcí na tábor.

S ohledem na mimořádná opatření, kterými Ministerstvo zdravotnictví zavádí protiepidemická opatření na základě pandemického zákona, jsme nuceni provést oproti minulým rokům tato organizační opatření:

Sraz táborníků na všechny turnusy je vždy v sobotu, tzn.  26.6., 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8. a 21.8. 2021 v 15.00 hodin v Praskolesích č. 28 – dům najdete uprostřed obce u hlavní silnice vedle školy. Praskolesy (okres Beroun) jsou vyznačeny na přiložené mapce v Dopise pro rodiče. Doprava je individuální.

Návrat dětí je taktéž shodný pro všechny turnusy: vždy následující sobotu v 9.00 hodin tamtéž (tzn. 3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7., 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8. 2021).

Po odjezdu předchozího turnusu musí být tábor kompletně vydezinfikován a další turnus může nastoupit nejdříve po 4 hodinách. Z tohoto důvodu není možná prohlídka areálu tábora pro rodiče a doprovázející osoby.

Prosíme všechny rodiče, doprovázející osoby a děti o dodržování doporučených pravidel při kontaktu s ostatními (roušky, respirátory, dostatečný odstup) – děkujeme za pochopení!

Aby se Vaše dítě mohlo tábora zúčastnit, musí v letošním roce navíc prokázat negativní výsledek preventivního testu na onemocnění COVID-19, který je možno doložit (vytištěné potvrzení, ke stažení na ocko.uzis.cz ):

1) Negativní PCR test - ne starší než 7 dní, nebo

2) Negativní Antigenní test z odběrového místa - ne starší než 72 hodin, nebo

3) Osvědčení o prodělaném covidu - ne před více než 180 dny, nebo

4) Potvrzení o očkování - kompletní očkování, tj. 14 dní od 2. dávky

Všechny věci a potřebné dokumenty, které jsou pro účast na táboře nutné, najdete v Seznamu věcí (viz Dokumenty). 

Děkujeme za pochopení smiley

Hana a František Čápovi

Během letních prázdnin 2021 pro Vás pořádáme již 23. ročník dětmi velmi oblíbeného Letního tábora v Praskolesích, který se svou náplní liší od "klasických letních táborů". Online přihlášky pro letošní rok jsou již aktivní, tak neváhejte a přihlaste se wink yes.

Tábor je vhodný pro děti celé školní docházky - tj. cca od 6 do 16 let. Naší předností je mimo jiné omezený počet dětí v jednom turnusu. Snažíme se dětem připravit pestrý program - mimo různých sportovních aktivit také např. umělecké tesání do pískovce (pod vedením a s výkladem profesionálního sochaře) nebo větší děti si mohou vyzkoušet také dřevořezbu (do lipového dřeva).

A denní program? Děti se po skupinách věnují opravdu různorodým aktivitám (příklady uvedeny níže) - všechny v průběhu týdne vystřídají, program je rozprostřen do celého dne. Aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí, rozhodně se u nás nikdo nenudí a ani nemusí mít obavy, že třeba něco neumí - například:

Vše probíhá pod vedení zkušených vedoucích. Večery trávíme u táborového ohně s kytarou, čtením pohádek a příběhů na dobu noc nebo promítáním diapozitivů.

Každý turnus je zakončen velkolepou maškarní diskotékou s vyhlášením nejoriginálnější masky - tak se na to připravte smiley !!

Jídlo je připravováno přímo v táboře, a to 5x denně (standardně začínáme sobotním obědem v den příjezdu a končíme sobotní snídaní v den odjezdu), celodenní pitný režim je samozřejmostí. Děti jsou ubytovány po dvou v klasických podsadových stanech (děti předem do stanů nerozdělujeme, vše proběhne až po příjezdu na daný turnus), lůžka jsou vybavena molitanovou matrací. Přímo v areálu je k dispozici velké hřiště, vyhřívaný venkovní bazén, umývárna a WC. 

V táboře je po celou dobu přítomen zdravotník, v případě nutnosti máme smluvně zajištěnu lékařskou péči v hořovické nemocnici, necelé 4 km vzdálené, a pokud by byla potřeba - neváháme ji použít. Tábor je dle předpisů pravidelně kontrolován krajskou hygienickou správou (za celou dobu působení nebyly nikdy shledány závady).

Chtělo by Vaše dítě prožít o prázdninách opravdu něco výjimečného? Pak neváhejte, a přihlaste své dítě již dnes - ZDE. Po vyplnění přihlášky přijde na Vámi uvedenou emailovou adresu automatické potvrzení úspěšného odeslání přihlášky, poté Vám ještě zašleme emailem potvrzení o přijetí přihlášky (= rezervace místa pro Vaše dítě) a také posléze potvrzení o přijetí platby (kontrolu výpisu z účtu a následné přiřazení plateb k jednotlivým dětem provádíme cca 1x za 10-14dní - prosíme tedy o trpělivost - díky!).

Tábor proběhne tento rok v devíti týdenních turnusech vždy od soboty do soboty - začínáme 26. 6. 2021 končíme 28. 8. 2021 - viz přihlášky.

Veškeré informace a dokumenty k táboru najdete nahoře v modré liště pod tlačítkem Dokumenty.

Cena tábora je 4.499 Kč za turnus a dítě (cena zahrnuje ubytování, stravování, program - nezahrnuje dopravu, kolo a úrazové pojištění).

Nabízíme slevy pro sourozence (1. dítě má plnou cenu 4.499 Kč, každý další sourozenec platí 4.000 Kč) a také pro děti, které se zúčastní v tomto roce více běhů (1. běh cena 4.499 Kč, každý další 4.000 Kč). Sourozeneckou slevu uplatníte přímo při platbě (jedno dítě plná cena, druhé se slevou – nebo jednou částkou poníženou o slevu za oba dohromady pod var. symbolem). Pokud se dítě z jakéhokoliv důvodu odhlásí činí stornopoplatek 500 Kč - důvod odhlášení neřešíme.

Informace k platbě:

  • pro 1. a 2. turnus platí č. účtu 43-1201620227/0100
  • pro 3. a 4. turnus platí č. účtu 43-1201620227/0100
  • pro 5. a 6. turnus platí č. účtu 115-8535620237/0100
  • pro 7. a 8. turnus platí č. účtu 107-6446570267/0100
  • pro 9. turnus platí č. účtu 43-1201620227/0100
  • Variabilní symbol je pro Vaši platbu automaticky vygenerován přihláškou - najdete jej tedy v potvrzení přihlášky zaslaném na Váš e-mail, kde jsou všechny podklady pro platbu.
  • Do zprávy pro příjemce při zadání platby prosím uveďte jméno dítěte a turnus (např. J.Novak - 4T), platba se nám bude lépe přiřazovat - děkujeme).
  • Máte možnost využít příspěvku na letní rekreaci pro dítě od Vašeho zaměstnavatele? Na Vaši žádost Vám samozřejmě zašleme fakturu - potřebujeme od Vás pouze fakturační údaje.